Skolepsykologisk undersøgelse

r for indstilling af elever til skolepsykologisk testning/undersøgelse pr. 26.04.02.

 

Principper for indstilling af elever til skolepsykologisk testning/undersøgelse

Når en elev på grund af generelle eller mere specifikke indlæringsproblemer eller af anden årsag skal indstilles til skolepsykologisk undersøgelse/testning skal klasselæreren og/eller faglæreren:

  • informere forældrene om årsag/årsager til indstillingen
  • informere forældrene om, at psykologen kan/må foretage både intelligens- og pædagogiske tests på dansk og/eller tysk efter eget skøn
  • at det er faglæreren, der informerer eleven om årsagen til testningen gerne sekunderet af forældrene

  

Efter testen/undersøgelsen orienteres elevens lærere og de eventuelle kommende specialundervisningslærere af skolepsykologen. Herefter informeres forældrene og eleven hurtigst muligt om testens indhold og resultat og dermed om:

  • konsekvenser og anbefalinger
  • tilbud om specialundervisning
  • eventuelt andre tiltag, f.eks yderligere undersøgelser uden for vores system m.m.
  • forældrenes støtte til eleven
  • evaluering og eventuelle kontroltests

  

Erfaringen viser, at det ikke er hensigtsmæssigt, at hverken elever eller forældre varskos umiddelbart før testen, da det kan skabe en "eksamensmæssig" nervøsitet. Endvidere må skolepsykologen ofte omdisponere sin tid, så en test enten sløjfes eller bliver foretaget tidligere/senere end planlagt.

 

Velkommen til skolens hjemmeside