Ryge- og alkoholpolitik

Ryge- og alkoholregler

Rygning

Rygning er ikke tilladt på noget tidspunkt i skolens bygninger og på skolens øvrige udenomsarealer i den almindelige skoletid.

I forbindelse med skolearrangementer uden for almindelig skoletid foregår rygning, hvor den ikke generer ikke-rygere/børn.

I forbindelse med foreningsarrangementer foregår rygning på samme måde.

I forbindelse med pædagogiske aktiviteter uden for skolens område, skal rygning foregå afskærmet fra eleverne, så disse ikke generes af røg på noget tidspunkt.

Alkohol

Alkoholindtagelse er ikke tilladt i den almindelige skoletid.

I forbindelse med eftermiddags- og aftenarrangementer er alkohol tilladt. Den / de ansvarlige arrangører tilser, at der er tale om moderate indtagelser af alkohol.

Alkoholiserede personer bortvises fra skolens område på arrangørens foranledning.

 

Besluttet d. 19.09.06

Jørgen Kühl samarbejdsrådet        HolgerBruhn  Pædagogisk råd

Lars B. Danielsen skoleinspektør

 

Velkommen til skolens hjemmeside