Rammebetingelser for klasseforældreråd

Rammebetingelser for klasseforældreråd

 Formål

Klasseforældrerådet er skolens forældresamarbejde på klasseniveau og har ingen formelle rettigheder eller pligter.

Klasseforældrerådet udøver altid sit virke i samråd med klasselæreren.

Et klasseforældreråd kan bl.a. bidrage til følgende for den enkelte klasse:

 • øge kendskabet til hinanden blandt børn, lærere og forældre
 • skabe et godt miljø og en uformel kultur som en del af klassens liv og fællesskab
 • sikre en kontinuerlig åben kommunikation og et uformelt samarbejde mellemforældre i klassen og mellem klassens lærere og forældre gennem sociale arrangementer og aktiviteter
 • at følge op på skolens og klassens spilleregler, formelle som uformelle medbørnenes trivsel for øje
 • være klassens bindeled og bagland for samarbejdsrådet

 

Sammensætning

Klassens forældre bestemmer selv hvor mange forældre, der skal sidde i klasseforældrerådet. Det anbefales dog, at rådet består af mindst 3 forældre og meget gerne begge køn. 

Valg

Klasseforældrerådet vælges normalt på et klasseforældremøde i begyndelsen af et nyt skoleår. Der gælder ingen formelle regler for valget.

Valgret / valgbarhed

Alle forældre til børn i en klasse kan stemme på kandidater til klasseforældrerådet og er samtidig valgbare.

Arbejdsopgaver

Klasseforældrerådets opgaver er ikke defineret på forhånd.

Rådets opgaver og tiltag defineres af forældre og klasselærere i fællesskab.

Konkrete eksempler kan være:

 • komme med temaer og emner, der ønskes drøftet på klasseforældremøderne (eks. : mobning, fester, børnenes   forbrug af penge, lektier, konflikter osv.)
 • komme med bidrag til forældreaftener
 • information
 • sociale arrangementer som fester og udflugter
 • modtage nye forældre
 • være parat med praktisk hjælp til gennemførelser af aktiviteter

Besluttet på samarbejdsrådsmødet d. 19.09.06

 

Velkommen til skolens hjemmeside