Dronningen på besøg

Kære alle.
I anledning af H.M. Dronning Margrethe II. besøg i Sydslesvig vil der flere steder være god mulighed for at se hende. Allerede ved ankomsten i Flensborg med Kongeskibet DANNEBROG den 3. september 2019 kl.10:00, vil det være oplagt, at hilse hende velkommen på kajen. På vedhæftede oversigt kan I se, hvor H.M. Dronningen er på besøg.
En fin mulighed at se Dronningen er også fredag den 6. september, hvor hun blandt andet vil besøge Flensborghus kl.15:35 og efter besøget
kl.16:25 igen går ombord på kongeskibet DANNEBROG for at afsejle. 
Derfor vil jeg gerne på Sydslesvigsk Forenings vegne have lov til at invitere, henholdsvis opfordre jer til at møde møde op ved Flensborghus og byde H.M. Dronningen velkommen i Flensborg og senere tage afsked med hende fra havnen med sang. Måske det er muligt for jer, på trods af at det er en fredag eftermiddag, at komme med en gruppe børn.
Desuden håber jeg, at I vil opfordre medlemmer, forældre og børn til at deltage i denne historiske begivenhed.
Dronningen kører i bil fra Dansk Centralbibliotek og stiger ud af bilen i Nørregade. Der kan tages opstilling på det modsatte fortov og til venstre for porten (pressen står på højre side).
Det vil være muligt at komme ind og tage opstilling i gården på Flensborghus fra kl.15.45 og indtil kl.16.20. Herefter lukkes der for publikumstilstrømning og der henvises til kajen. 
Fra kl.16:00 stilles der op ved kajen foran DANNEBROG. 

Der tages afsked fra Dronningen med sang. Sangblade og hurra-flag uddeles.

 

Nederst er en oversigt over de steder og tider Dronningen kan træffes.

Dronning I

Dronning II 

Velkommen til skolens hjemmeside