Mobiltelefoner

Harreslev d. 12.04.16

 

Mobiltelefonforbud gældende for Harreslev Danske Skole

 

Torsdag d. 17.03.16 besluttede et altovervejende flertal af forældrene ved skolen på "Det Store Forældremøde" efter en forudgående meningsudveksling, at ændre på reglerne for elevernes brug af mobiltelefoner i den regulære skoletid.

Det argument der vejede tungest var, at telefonen tager børnenes fokus fra fysisk leg og socialt samvær med andre børn til et virtuelt univers, som kan være socialt afgrænsende og til tider afstumpet. Under alle omstændigheder er det fysisk inaktivt.

Fremover gælder, at telefonerne ikke må bruges noget sted på skolen i skoletiden med mindre, lærerne finder det relevant at bruge dem som et understøttende element i undervisningen.

Endvidere valgte man at gå et skridt videre således, at telefonen skal afleveres før første time, hvorefter den bliver låst inde og først udleveres efter sidste time.

 Forbuddet er trådt i kraft pr. 12.04.16.

 

Med venlig hilsen

Lars B. Danielsen

skoleleder

 

Per 6.1.2020 hat skolens Samarbejdsråd efter ansøgning fra Pædagogisk Råd d. 27.11.19 besluttet at skolen er mobiltelefon-fri fra 10 minutter før første lektion, dvs. fra kl. 07:30

 

Med Venlig hilsen

Franziska Becher-Heidemann

Velkommen til skolens hjemmeside