Læsebånd

Læsebånd på Harreslev Danske Skole

Læsning:

"For at blive en god læser skal der læses…"

"Man lærer kun at læse ved at læse......"

At kunne læse er en meget vigtig færdighed at beherske for at blive aktiv deltager i vores informationssamfund. Det er vigtigt i samtlige skolens fag.

Undersøgelser viser:

 • For at vedligeholde og udvikle den læsefærdighed et barn erhverver sig i de første skoleår (når læsekoden er knækket!) er det nødvendigt at læse mindst 30 min. hver dag (10-15 sider)
 • Det kræver 5000 timer at udvikle en god læsekompetence.
 • Mange elever prioriterer ikke læsning særlig højt i deres fritid.
 • Det at styrke læsningen generelt styrker elevernes færdigheder i alle fag.

Læsebånd er ingen erstatning for læsning hjemme! Men et supplement!!

 Hvad:

 • Læsebånd er en periode, hvor der på et fast tidspunkt hver dag, arbejdes med læsning/læseudviklende aktiviteter.

Derfor navnet "Læsebånd"

 • Læsektiviteter kan være: Højtlæsning, genkendelse af ordbilleder, stillelæsning af skøn- og faglitteratur, makkerlæsning, gruppelæsning, fælleslæsning……..
 • Evaluering af det læste/bøgerne (læselogbog ……)

 Hvorfor: Mål

 • Skabe forståelse af læsning som et fælles anliggende (det gavner alle fag)
 • Intensivere læseindlæringen
 • Styrke og udvikle læsekompetensen
 • Styrke læselyst og motivation for læsning og bøger
 • Give eleverne en god læseoplevelse
 • Øge ordforrådet
 • Øge læsehastighed
 • Øge læsesikkerhed, automatisering af læsningen
 • Styrke koncentrationen over et bestemt tidspunkt
 • Etablere og fastholde gode læsevaner
 • Gøre læsning til en naturlig del af dagligdagen
 • Skabe rum, ro/hygge og tid til fordybelse i forbindelse med læsning

 Hvordan:

 • 15 min. læsning hver dag i alle klasser på samme tidspunkt (Der tages 5 min. af 1., 2. og 5. time)
 • Alle elever læser i deres klasser med den lærer der har lektionen. Derefter starter lektionen efter timeplanen.
 • Alle elever har læsestof parat

 Hvornår:

 • Start efter efterårsferien 2013

 Før start:

 • Finde det enkelte barns læseniveau, så eleverne læser bøger med den passende sværhedsgrad.
 • Finde bøger med det passende LIX-tal til klassen

(Dansklæreren/ klasselæreren)

 Derefter: løbende evaluering af sværhedsgrad for den enkelte elev

 Forældre:

 • Spørge ind til læsebåndet på skolen
 • Understøtte med at finde passende litteratur
 • Være synlige læsere hjemme
 • Opmuntre jeres barn til at læse hjemme
 • Fortælle om bøger I læser
 • Bruge biblioteket med børnene
 • Give boggaver
 • Læse højt hjemme

Velkommen til skolens hjemmeside