Historie

Dansk skolevirksomhed i Harreslev

Efter afstemningsresultatet i 1920, hvor over 40% af befolkningen i Harreslev stemte dansk, begyndte dansksindede i Harreslev målrettet på at arbejde hen imod oprettelsen af en egentlig dansk skole i Harreslev. En protest til provinsregeringen i Slesvig over Harreslev kommunes afvisning af oprettelsen af en dansk skoleafdeling ved siden af den tyske samme år var således underskrevet af 169 forældre med 128 skolepligtige børn.

Først i 1926 var der lovgivningsmæssigt skabt de rigtige forudsætninger, således at kravet om en dansk skole i Harreslev ikke længere kunne forhales fra tysk side. Derefter startede den danske skoleafdeling 16. april 1926 med 24 børn. Afstamningskriterier gjorde, at mange forældre som ønskede at tilmelde deres børn dansk skolegang ikke fik tilladelse hertil af de tyske myndigheder.

Eleverne havde til huse i den offentlige tyske skole, og den tyske skoleleder var også leder af den danske skoleafdeling. Dette med en del andre besværligheder gjorde, at man fra dansk side målrettet arbejdede hen imod egne lokaler.  Det lykkedes 05. april 1929 i og med, at der blev givet tilladelse til oprettelse af en dansk privatskole. Skolen havde til huse i Thomasgade 20, som også dengang var dansk børnehave.

Efter Anden Verdenskrig var tilstrømningen til alle danske institutioner enorm, hvilket også var tilfældet i Harreslev. Derfor var de fysiske rammer i Thomasgade fuldkommen utilstrækkelige, og på et tidspunkt var eleverne spredt på 4-5 forskellige steder i byen. Der blev derfor ivrigt arbejdet hen imod bedre udfoldelsesmuligheder, hvilket lykkedes via købet af en ejendom i den vestlige del af byen. 13. januar 1952 kunne skolens nuværende bygninger tages i brug.

12. marts 1994 blev skolens multifunktionshal indviet. Endvidere blev skolens gamle gymnastiksal ombygget til forsamlingslokale/-møderum for skolen samt for de danske foreninger i byen.

Skolen lå på det tidspunkt meget åbent i Harreslev, hvilket har ændret sig en del siden. I dag ligger skolen midt i Harreslev, og der er lukket hele vejen rundt med bebyggelse.


Nutid

I de senere år har skolen satset meget på det indre og udvendige miljø. Således er skolen blevet malet efter en farve pallette og et koncept udarbejdet af kunstneren Erik Winckler, der er blevet bygget nye legepladser, et træhistorisk hjørne, etableret biotop, skolehaver m.m. Endvidere er der blevet plantet ca. 400 nye træer og buske.

Skolen er bestræbt på, at eleverne fra begyndelsen bliver miljøbevidste og også prøver at efterleve det i dagligdagen. Således har vi i mange år sorteret affald, været batterisamlingssted og særskilt sorteret aluminium. Sidste skud på stammen er et hønsehus, hvor det er planlagt, at madpakkerester "konverteres til æg".

Tidligere tiders konfrontationskurs overfor vore tyske naboer og det tyske samfund i al almindelighed er vendt til samarbejde og forståelse. Dette betyder ikke, at alt er idel lykke, for der er rigeligt at se til for vore politikere på det overordnede og bevillingsmæssige plan, men for Harreslev Danske Skoles vedkommende må samarbejdet med kommunale og andre tyske myndigheder og institutioner siges at fungere gnidningsløst.

Fremtid

Fremtiden er som bekendt svær at spå om. Hvis man betragter den ud fra den vinkel, der handler om den formodede tilmelding af elever til skolen, må den så langt frem som 2019, ifølge kommunens egne demografiske vurderinger, være stabil. Skolen vil således stadig kunne påregne at have en tilmeldingsprocent af de skolepligtige børn på ca. 30. Da indbyggertallet samtidig vil være stabilt hhv. stigende, vil der også i fremtiden være basis for en dansk skole i byen. Hvorvidt der til den tid stadigvæk vil være politisk vilje til opretholdelse af et dansk skolevæsen syd for den dansk-tyske grænse, set i lyset af den generelt vigende historiske bevidsthed, står på et helt andet blad.


sign.Lars B. Danielsen

Velkommen til skolens hjemmeside