Ekstremt Vejr

Forholdsregler ved ekstremt vejr

 

Når de tyske skolemyndigheder gennem radioen / fjernsynet p.g.a.vejret aflyser undervisningen ved de offentlige skoler( allgemein-bildende Schulen) i Slesvig Holsten eller "Kreis Schleswig-Flensburg"så gælder det også for den danske skoler.

www.schleswig-holstein.de/winterhotline

 

Man kan også ringe til hotline: 0800 1827271

 

Vores Kreis erKreis Schleswig-Flensburg.Det sker, at der er forskellige udmeldinger for byen Flensborg og skolens Kreis! Under alle omstændigheder gælder pkt. 1

 

  1. Som udgangspunkt er det altid overladt forældrene at tage bestik af situationen. Hvis vejrforholdene vurderes til at udgøre en fare for barnet, der hvor man bor, må barnet beholdes hjemme.
  2. Skolens personale vil være bestræbt på at nå frem, og der vil blive lavet et nødberedskab. Nødberedskabets størrelse personalemæssigt vil naturligvis være afhængigt af de vejrmæssige omstændigheder. Under alle omstændigheder må der påregnes "undervisning/pasning" givet af omstændighederne.
  3. Lærernes vejrmæssige informationsniveau går via de samme kanaler som de angivne, så opringninger om morgenen hjælper næppe.

 

Der kan også opstå situationer, hvor vejret i løbet af skoledagen bliver ekstremt, - typisk stormvejr. I sådanne situationer gælder:

 

  1. Beskeden om at hjemsende eleverne tilgår skolen fra officielt hold. Skolen vil derefter profylaktisk sende eleverne hjem, beholde dem på skolen eller sende dem på fritidshjemmet. Under alle omstændigheder skal forældrene være opmærksomme på faremomenterne ved at lade børnene færdes på veje og stræder.

Velkommen til skolens hjemmeside